Успешен ден на отворените врати на БАЧУ, 28.06.2019 г.

Ползотворен разговор с колеги от ЧДГ и ЧУ, които не членуват в Асоциацията.
Бяха споделени опит, практики, въпроси и предложения по теми, значими и интересни и за двете страни!
Срещите ще продължат и до края на следващата седмица!
Очакваме и други колеги!