Споделяме участието си в Юбилейния национален научен форум с международно участие “140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти”, който се състоя в СУ “Св. Климент Охридски”.
Доклад, презентация и видео със споделени практики от ЧДГ “Доверие” на тема “Докато играем, можем всичко да узнаем – учене и игра чрез конструиране”, представиха учителите Боянка Генова и Камелия Игнатова.
С гордост споделихме опита си по иновативната програма, която се основава на работа с конструкторите на LEGO Education.
Докладът е публикуван в Юбилейния сборник, посветен на събитието.

Линк към презентацията: https://docs.google.com/presentation/d/1q4M_pCg875mbJ74tx5o0IqaTc1IhMBwV/edit?usp=sharing&ouid=117847528152860478155&rtpof=true&sd=true
ВИДЕО: https://youtu.be/HwRaBtJ1I-g