Заседание на УС на БАЧУ, 12.11.2020 година

УС се събра и след изслушване и обсъждане на различни мнения и предложения се обединихме около следното:

– Ситуацията е много динамична и няма как да се вземат еднозначни решения или да се защитава единна позиция. Заповедите в градовете, където имаме членове, са различни. Някои учат вече присъствено (Стара Загора), различна е и ситуацията във всяко училище във Варна, Бургас, Пловдив и София;

– Основното наше послание трябва да бъде запазване здравето и безопасността на деца и екипи. Тук всички сме единодушни;

– В тази връзка не можем да си позволим да поставяме локалните интереси над тези, отнасящи се до сигурността за живота на учещите и работещите в нашите училища, както и в градовете, където работим и живеем. Можем да изтъкваме множество аргументи за разликите между нас, ЧУ и останалите, но всичко това се знае от общността и институциите. Вирусът бързо се разпространява веднъж дошъл в организацията. Все повече колеги вече имат собствен опит. И мотивът, че днес нямаме заболели е по- скоро слаб, отколкото силен, защото утре може да е различно и никой не е застрахован;

– Считаме, че трябва да изразим недоволството си по отношение на хаоса от послания и заповеди, понякога напълно противоречащи си. Потърпевши сме и от сериозното забавяне или пълно абдикиране на МОН от ясна позиция и навременни заповеди. Това усложнява комуникацията ни с всички заинтересовани страни – ученици, учители, родители, партньори и натрупва допълнителни негативи върху ръководствата на училищата;

– По-полезно би било да работим по посока компенсации на загуби от спирането на дейността ни- например включването ни в мярката 60/40;

– В напрегнатото ни ежедневие, днес, най-смислените ни и единни послания, според нас, са:

1. На първо място е грижата за физическото и психическото здраве на учениците и техните семействата, на членовете на екипите и общността ни.
2. Образователните власти и правителството да предоставят навременна, адекватна, синхронизирана информация и вслушване в позициите на всички заинтересовани страни.
3. Частните образователни институции отново са начело на системната промяна и е важно ролята им в позитивните стратегически трансформации в момент на криза да бъде разпозната и оценена от образователните власти и обществото. Тук са проверените от нас и работещи модели за осъществяване на учебния процес и начини за справяне с кризата в системата.
4. Предоставяне на възможност частните училища да кандидатстват и получават средства по програмите за подпомагане в кризата.

Благодарим на всички, които активно се включиха в разговора.
Следващата ни стъпка е да изпратим писма до институциите, като представим нашата позиция, както и да проведем разговор с МОН.

УС на БАЧУ