Изх. № 100/ 11.07.2022 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС
НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
добре дошли в УС на БАЧУ!
Изпращам покана за първото заседание на новоизбрания УС на БАЧУ от 09.07.2022 г., което ще се проведе на
13.07.2022 г., 14.00 ч. в офиса на БАЧУ. При необходимост може да изпратим линк за онлайн включване.
Дневен ред на заседанието:
1. Представяне на реда, по който ще се регистрира новия УС и необходимите документи за целта.
2. Избор на зам.-председател, секретар и разговор за определяне на общите направления и ангажименти на всеки член на УС, съгласно стратегическите линии, календарния график и 10.приоритета на БАЧУ.
3. Предстоящ разговор в министерството на иновациите и растежа.
4. Други.
В т. други е мястото, където може да се предложат теми, които имат значение, но не попадат в дневния ред, без да се считат за по-маловажни от заявените.

С уважение и очакване на ползотворна среща и разговори!

Мария Каменова
Председател на БАЧУ

ОСТС – презентация

Мерки за насърчаване на иновациите и растежа, финансирани със средства от ЕС

Изх. № 85. 16.06.22 Лорер_грантови схеми