Първият онлайн информационен форум на частното образование представи иновативен формат, проектиран от Българската асоциация на частните училища. Стремежът ни бе да съберем водещи фигури от образователната общност – експерти, специалисти, директори, педагози, родители, ученици, студенти. Целта на събитието бе да подкрепим и насърчим конструктивен диалог между общността и частните образователни институции, предоставяйки възможност за обмен на вдъхновяващи идеи и успешни практики.

• В събитието бяха представени 3 отделни панела – частни детски ясли, частни детски градини, частни училища и гимназии;
• Общият брой участници в събитието е 23 частни учебни заведения от цялата страна;
• Общият брой на регистрации, направени за участие в събитието е 400 души;
• Общата достигната ангажираност в социалните мрежи за събитието е 98,904 души;

По време на първия онлайн форум за частно образование бяха разгледани 9 основни теми, ключови за информираността на заинтересовани страни.

Панел 1

• Ролята на детските ясли в ранното детско развитие;
• Значение на активното родителско участие и информираност;
• Ролята на социални и емоционални умения в развитието на детето;

Панел 2

• Образователен процес и иновативни образователни технологии в ЧДГ;
• Политиките на ЧДГ за съхраняване на българската култура, традиции и ценности в образователния процес;
• Как инвестицията в ранното детско развитие влияе на бъдещия успех на децата?;

Панел 3

• Как да се развиват вътрешната мотивация, творчеството, креативността и логическото мислене у учениците?;
• Високите рейтинги на училищата и стандартизираните изпити – водят ли наистина ученика към успех?;
• Индивидуализация на образованието: Специфични нужди на учениците; Подготовка за бъдеще; Как училищата се адаптират към бъдещи предизвикателства, включване на иновации?;

Участниците във форума успяха да:

• Представят частното образование като качествено, превъзхождащо и отчетливо, даващо пълна яснота, прозрачност и подход към всяко дете. Частните учебни заведения демонстрираха използване на най-добрите практики и поддържането на най-високи стандарти;
• Представят иновации, култура и авторски програми, използвани в учебния процес и извън него. Разгледаха се новаторски учебни програми и методи, които подобряват образователния процес и подпомагат личностното и професионално развитие на детето или ученика;

Предстоят още две информацонни персонализирани и индивидуални срещи през месеците април и май, в които родители и частни учебни заведения ще имат възможността да се запознаят в специално създадени онлайн стаи за всяко учебно заведение.

27 април, събота – Индивидуални онлайн срещи и сесии между родители и частни детски ясли и градини;
26 май, неделя – Индивидуални онлайн срещи и сесии между родители и частни училища и гимназии;

Вижте запис от събитието »